БУЛО РОЗГЛЯНУТО ЛИСТ
АСОЦІАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ УКРАЇНИ "УКРЕКСПЕРТ"


     До ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА було надіслано лист з проханням роз'яснення та застосування змін до Закону України № 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014 Про дозвільну діяльність у сфері господарської діяльності.
     Повний текст листа:
    
     Лист № 62 від 05.06.2014 р.
     Голові Держпідприємства
     М.Ю. Бродському

     "Асоціація незалежних експертів України «Укрексперт» об’єднує більш ніж 40 експертних організацій, які здійснюють науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері охорони праці і промислової безпеки, який здійснює Держгірпромнагляд У країни.
    
     Позитивні експертні висновки цих організацій є підставою для надання суб'єктам господарювання дозвільних документів Держгірпромнагляду. Згідно із статтею 21 Закону України Про охорону праці видача дозвільних документів здійснюється на підставі заяви суб’єкта господарювання та наявності згаданого вище висновку.

     Законом не передбачено додаткових узгоджень документів, наданих для отримання дозволів, структурами центральних органів виконавчої влади документів або іншими суб'єктами господарювання.

     Законом України № 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014 внесено зміни до Закону України Про дозвільну діяльність у сфері господарської діяльності, зокрема статтю 4-1 пункт 11 доповнено абзацом другим, яким зазначено, що дії щодо одержання висновків, необхідних для видачі дозвільного характеру, вчиняються дозвільним органом без залучення суб’єкта господарювання.

     Оскільки при здійсненні практичної діяльності має місце неоднозначне тлумачення наведеного вище абзацу, просимо надати роз’яснення щодо його застосування в рамках реалізації Держгірпромнаглядом дозвільної діяльності.
З повагою,
Виконавчий директор
О.О. Владиченко"
    Відповідь було отримано.
     Повний текст листа:

     Вихідний лист №5276/0/2014 від 27.06.2014 р.
     Асоціація незалежних експертів
     України "Укрексперт"
     вул. Вавілових, 10,
     м. Київ, 04060

     "Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва розглянуто лист Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» від 05.06.2014 № 62 щодо надання роз’яснення стосовно висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, що надається експертно-технічними центрами, та зазначається наступне.
    
     Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» встановлено, що дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки видається на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки га охорони праці.

     Тобто, суб’єкт господарювання повинен у складі переліку документів на отримання зазначеного дозволу надати висновок експертизи стану охорони праці га безпеки промислового виробництва.

     Разом з тим, абзацом другим частини одинадцятої статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (зі змінами внесеними згідно із Законом України від 09.04.2014 № 1193-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру») встановлено, що дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб'єкта господарювання.

     На думку служби норми вищезазначеної статті не поширюються на дії щодо одержання висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, адже на рівні Закону України «Про охорону праці» визначено необхідність його подання у переліку документів на одержання дозволу.

     Крім того слід зазначити, що Законом України від 09.04.2014 № 1193-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвіл «чого характеру» було внесено зміни до статті 21 Закону України «Про охорону праці» щодо випадків, у яких одержання дозволу не вимагається, а саме, у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

     Разом з цим, відповідно до Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 408, Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики, зокрема, з промислової безпеки, охорони праці.
Враховуючи зазначене, з метою отримання більш детальних роз’яснень з зазначених у листі питань, пропонуємо звернутися до вказаного відомства.
Т.в.о. Голови
Держпідприємства України
О.Ю. Потімков"