УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖПРАЦІ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПІДПИСАНА УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ З ФОНДОМ
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

     25 травня 2016 року підписана Угода «Про співпрацю Управління Держпраці в Івано-Франківській області та Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Івано-Франківській області».

     Начальник Управління Ігор Росипайло зазначив:

     «Передумовою підписання Угоди є необхідність спільних дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, прагнення посилення ефективності державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці, про працю та зайнятість населення, гігієну праці, а також принципи партнерства та соціального діалогу в межах компетенції, прав та повноважень як Управління, так і Фонду».

     Угодою про співпрацю Сторони домовилися забезпечувати відкритість, гласність та дієвість спільних дій.

     Взаємодія і співпраця Сторін здійснюються на основі:

     - постійного обміну інформацією про стан охорони праці, гігієни праці, про рівень виробничого травматизму й профзахворюваності у суспільному виробництві, додержання законодавства про працю та зайнятість населення;
     - участі у формуванні Програм з питань безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на регіональному рівні, здійснення постійного контролю за їх виконанням;
     - внесення відповідних пропозицій та вжиття узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази, системи комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності державного нагляду;
     - організації спільних засідань, нарад, круглих столів, семінарів, заходів щодо проведення Всесвітнього дня охорони праці;
     - узгодження дій, висновків і пропозицій під час спільного розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

Джерело: Державна служба України з питань праці