Про встановлення  обмежувальних заходів
(Витяг з розпорядження №9)

Шановні клієнти, партнери та друзі!
На даний момент для зв'язку з відділами підприємства та для отримання інформації просимо вас звертатись лише за наступними телефонами:
Приймальня (секретар) (тел./факс) - (0472) 54 - 43 - 26 та +380 (50) 313 - 95 - 92
електронна скринька (приймальня) :
ch-etc@ck.ukrpack.net або etc_ch_secretar@ukr.net


20 березня 2020 року ДП «Черкаський ЕТЦ» підтвердило свою компетентність
як орган з інспектування в сфері охорони праці згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
     Підприємство створене з метою проведення робіт та надання послуг з питань промислової безпеки і охорони праці, проведення навчання працівників з цих питань, а також для експертно-технічної підтримки державного нагляду в галузі охорони праці та промислової безпеки.
ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ:
     - проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів виготовлення машин, устаткування та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;
     - експертиза технологічної, конструкторської та технічної документації
     - експертиза суб'єктів господарювання, щодо:
     - експертне обстеження (технічне діагностування), технічний огляд машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з метою визначення його (їх) технічного стану.
ПРОВЕДЕННЯ:
     - навчання з охорони праці і організація перевірки знань посадових, відповідальних осіб та спеціалістів;
     - електровимірювальних робіт для визначення технічного стану електрообладнання;
     - випробувань, експертних обстежень, технічних діагностувань машин, механізмів, устаткування (в тому числі підвищеної небезпеки);
     - технічних оглядів (первинних, періодичних, часткових, позачергових) машин, механізмів, устаткування;
     - неруйнівного контролю : візуально - оптичний (VT), вимірювальний, ультразвуковий (UT), магнітний (MT), проникаючими речовинами - капілярний (РТ) машин, механізмів, устаткування;
     - державного технічного огляду, обов'язковий технічний контроль великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
     - експертного обстеження (технічного діагностування) стану металоконструкцій, зварних i заклепочних з'єднань, основних деталей устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі об'єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтовидобувних, нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідйомних споруд, які відпрацювали нормативні терміни;
     - технічного огляду і обстеження устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі парових і водогрійних котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, підйомних споруд та електроустаткування;
     - обстеження електровимірювальних лабораторій та лабораторій контролю якості матеріалів;
     - неруйнівного контролю зразків i матеріалів, зварних з'єднань металоконструкцій;
     - обстеження будівель і споруд (в тому числі інструментальне обстеження атестованою будівельною лабораторією).
НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
     - інформаційне забезпечення та надання методичної допомоги навчальним підприємствам та організаціям.
А ТАКОЖ:
     - виконання робіт щодо ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки;
     - розробка та експертиза декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
     - розробка паспортів на будівлі;
     - роботи з ревізії та регулювання запобіжних клапанів.
ПОРЯДОК ЦІНОУТВОРЕННЯ
     Порядок розрахунку вартості робіт та послуг з питань охорони праці, які надаються Черкаським ЕТЦ
ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ
     1. Відділ експертиз

     2. Навчально-методичний відділ

     3. Атестована електротехнічна лабораторія

     4. Атестована лабораторія технічної діагностики та неруйнівного контролю


     5. Атестована діагностична лабораторія будівель і конструкцій.