ВАЖЛИВА ІНФОРМАРЦІЯ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ТА ЗАМОВНИКІВ
ЩОДО ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
 
     12 квітня 2017 р.  Постановою КМ України № 257 затверджено Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва.

     Цей  Порядок визначає механізм проведення  обстеження об’єктів будівництва, з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до будівель та споруд та вжиття обґрунтованих заходів до забезпечення надійності безпеки під час експлуатації об’єктів протягом усього періоду їх існування.

     В п.3 даної постанови визначено, що об’єкти навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, будівлі адміністративного призначення, а також об’єкти інженерної, транспортної інфраструктури, об’єкти енергетики, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середнім та значними наслідками (ІІІ, ІV,V категорії складності) підлягають обов’язковому обстеженню.

     Проведення обстеження об’єкта забезпечується його власником шляхом залучення відповідальних  виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, або підприємств, установ та організацій, у складі яких є відповідальні виконавці таких робіт.

     Більшість будівель та споруд шкіл, дитячих садочків і лікарень  м. Черкаси та Черкаської області були збудовані та введені в експлуатацію у 1960-70 роках ХХ сторіччя та  експлуатуються по сьогоднішній день. Не вся технічна документація на ці об’єкти є в наявності, відсутні паспорти на дані будівлі. Серед “безпаспортних” найбільше об'єктів соціальної сфери, зокрема шкіл, дитячих садочків та медичних  закладів. Чіткої картини про їх загальний стан (задовільний чи аварійний)  в області немає.

     За  час експлуатації медичних та шкільних закладів, більшість будівель ніколи не проходило технічне обстеження будівельних конструкцій та технічне обстеження самих будівель в цілому.

     За останні два місяці 2018 року ми всі були свідками подій руйнацій шкіл, яке транслювало наше телебачення. Деякі з них було важко передбачити.

     В ряді об’єктів проводиться реконструкція (чи переоснащення) системи опалення, виконується заміна котлів які працюють на газі на котли, що працюють на твердому паливі (дрова, пілети, щіпа та інш.).  При цьому розробляється проектна документація.

     У відповідності до вимог п.4.1 ДБН А.2.2.-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" - не допускається розроблення проектної документації без інструментального обстеження об’єктів.

     Відсутність відомостей про інструментальне обстеження з’ясовується на  етапі проведення  експертизи проектної документації, яка потрапляє до нас  в ЕТЦ.

     З метою оцінки технічного стану будівель і споруд та паспортизації, а також для прийняття обґрунтованих заходів по забезпеченню надійності та безпеки при подальшій експлуатації необхідно проводити обстеження будівель і споруд спеціалізованими організаціями.

     Від своєчасного виявлення аварійних об'єктів, їх ремонту або ліквідації - залежить, чи стане цей об'єкт джерелом ризику.

     На сьогодні існує багато проблем в питаннях безпечної експлуатації будівельних об’єктів: відсутня єдина методологія в частині обстеження будівельних об’єктів, в області  відсутня база даних технічного стану будівель та споруд.

     ДП "Черкаський ЕТЦ  Держпраці"  як організація яка забезпечує науково - технічну  підтримку державного нагляду в сфері промислової безпеки та охорони праці не може бути осторонь цих проблем. ДП "Черкаський ЕТЦ", включений до Переліку спеціалізованих організацій Мінрегіонбуду України, має в своєму складі атестовану діагностичну лабораторію будівель та конструкцій (свідоцтво про атестацію ДП " Черкасистандартметрологія"  № РЯ 0153\15 від 21.12.2015 р.  чинний до 21.12.2020 р.) та  атестованих у відповідності до чинного законодавства  спеціалістів.

     По шкільним закладам Черкаської області виконувалися тільки вибіркові обстеження (підвальна частини; стіни в місцях виявлення тріщин, покрівлі і горищного простору та позачергове обстеження покрівель після стихійного лиха).

     Наразі наша будівельна  лабораторія формує пакет замовлень на 2019-2020 р.р. щодо проведення робіт з паспортизації будівель (споруд), тому пропонуємо свої послуги та запрошуємо для укладення договору щодо паспортизації будівель і споруд.