ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЄ ЕКСПЕРТНИЙ ВІДДІЛ
     1. Проведення експертизи проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення машин, устаткування та інших засобів.

     2. Проведення обстеження і паспортизації будівель та споруд, проведення обстеження будівельних конструкцій перед виконанням проектних робіт. Важлива інформація щодо обстеження будівель і споруд.

     3. Проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки з складанням повідомлення про результати ідентифікації.

     4. Проведення експертизи декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

     5. Проведення експертизи підриємств.

     Підстава: Постанова КМ України від 26.10.2011р. №1107 „Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”.

     Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України постановляє:

     1. Затвердити Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 42, ст. 2222);

     пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 313 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 617).Прем'єр-міністр України  - М. АЗАРОВ

     ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

     1. Суб’єкт господарської діяльності повинен:
- надати заяву за відповідною формою;
- отримати рахунок, договір на проведення експертизи, перелік документів які власник повинен надати для зберігання у архіві експертної організації , примірний перелік документів та заходів які власник повинен підготувати до приїзду експерта для виконання експертизи.
     2. Експертиза проводиться в два етапа:
     1-етап: підготовка суб’єктом господарської діяльності об’єкта експертизи для приїзду експерта, для цього необхідно:
     - виконати заходи у відповідності з додатком 4;
     - надати підготовленими документи згідно додатку 3 у експертну організацію.
     2-етап: проведення експертизи об’єкта експертами.
     На протязі 30 діб з часу подання документів експерт проводить обстеження підприємства, закладу, об’єкту чи устаткування та надає замовнику експертний висновок про відповідність (чи невідповідність) суб’єкта господарської діяльності розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки чи проведення навчання працівників з питань охорони праці інших суб’єктів господарської діяльності професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників.

     При отримані негативного експертного висновку суб’єкт господарської діяльності проводить додаткові заходи по приведенню об’єкта експертизи у відповідність вимогам нормативних документів з охорони праці які викладені у розділі 5 експертного висновку та організовує проведення повторної експертизи.

     Після отримання позитивного експертного висновку суб’єкту господарської діяльності пропонується звертатись до територіальних Управлінь Держпраці через Державного адміністратора Центру адміністративних послуг.