(5) Підстава: ДНАОП 0.00-8.22-02 Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінеті Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 (п.7 ... суб’єкт господарської діяльності проводить відповідно до вимог Законів України „Про екологічну експертизу” (45/95-вр), „Про наукову та науково-технічну експертизу” (51/95-вр) і пунктів 19-27 ДНАОП 0.00-8.22-02..., п. 19 ...експертизу декларації можуть проводити суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, що займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об’єктів, у тому числі спеціалізовані експертні організації, акредитовані відповідно до вимог Закону України „Про наукову та науково-технічну експертизу” (51/95-вр).
    
     ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДЕКЛАРАЦІЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВИНЕН:

     - надати лист-заяву довільної форми;
     - взяти рахунок на оплату та договір;
     - надати декларацію безпеки;

     Кінцевий результат: отримання суб’єктом господарської діяльності експертний висновок.

     ПРИМІТКИ

     1. Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається відповідним територіальним органам Держнаглядохоронпраці, Державній інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, Держекоінспекції, державній санітарно-епідеміологічній службі, Держпожбезпеки, Держархбудінспекції та відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради.
     2. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи декларації безпеки визначається згідно з " Мiжгалузевими нормами часу на проведення експертних робiт у сферi охорони працi та промислової безпеки. Частина ІI. Експертиза проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) об'єктiв".