(4) Підстава для проведення роботи: „Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002р. № 956 (п. 3 ...Суб’єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт чи який має намір розпочати будівництво такого об’єкту, організовує проведення його ідентифікації...).

     ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВИНЕН:

     - надати лист-заяву довільної форми;
     - взяти рахунок на оплату та договір;
     - надати об’єкт для проведення ідентифікації.
    
     Кінцевий результат: отримання суб’єктом господарської діяльності - повідомлення форми ОПН-1 (дод.1).

     ПРИМІТКИ

     1. Суб’єкт господарської діяльності двотижневий термін надсилає повідомлення відповідним територіальним органам Держнаглядохоронпраці для реєстрації, Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, Держекоінспеції, державній санітарно-епідеміологічній службі, Держпожбезпеки, Держархбудінспекції та відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради.
     2. Потенційно небезпечний об’єкт відповідного класу вважається об’єкт підвищенної небезпеки, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, перевищує встановлений норматив порогової маси.
     3. Вартісь робіт по проведенню ідентифікації визначена на основі калькуляції та технологічної карти розроблених та затверджених Черкаським ЕТЦ.