(3) Підстава для проведення обстежень та паспортизації:
     - Постанова Кабінету міністрів України №409 від 5.05.1997р. „Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”, (п.1 „ власники, що мають у підпорядкуванні або на своїй території об’єкти виробничого,житлово-цивільного та іншого призначення, інженерно-технічні споруди та інженерні мережі, повинні провести із залученням науково-дослідних, проектних і будівельних організацій паспортизацію та обстеження цих об’єктів…); 2.12.1998р. №796 „Про проведення обстежень та паспортизації Посилання на нормативні документи: „Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд”.
     - додаток Г ДБН А.2.2-3-2004 „Склад, порядок, узгодження, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”;
     - п.9.4 ДБН А.3.1-5-96 „Організація будівництва”.

     ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЇ

     Власник будівлі чи споруди надає:
     - заяву довільної фоорми з даними про будівлю (поверховість, будівельний об’єм, висота будівлі);
     - акт введення будівлі в експлуатацію;
     - п.9.4 ДБН А.3.1-5-96 „Організація будівництва”.
     - проектно-конструкторську документацію у відповідності з п.2.2.20 „Нормативних документів з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд”,1998р. (креслення, геологічні умови ділянки забудови, тощо).
     - отримує від виконавця рахунок на проведення паспортизації, калькуляцію та договір;
     - забезпезпечує доступ до всіх приміщень та будівельних конструкцій для проведення обстеження.

     ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ОТРИМУЄ ЗАМОВНИК ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ

     - паспорт технічного стану будівлі;
     - експертний висновок щодо можливості подальшої безпечної експлуатації.
    
     Порядок проведення обстеження будівель (будівельних конструкцій) перед виконанням проектних робіт (реконструкця, перереконструкція, переобладнання із збільшенням навантажень):

     Власник будівлі чи споруди надає:
     - заяву довільної форми з даними про задачі робіт чи обстеженя робіт будівлю (поверховість, будівельний об’єм, висота будівлі);
     - отримує від виконавця рахунок на проведення паспортизації, калькуляцію та договір;
     - забезпезпечує доступ до всіх приміщень та будівельних конструкцій для проведення обстеження.

     ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ОТРИМУЄ ЗАМОВНИК ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ:

     Експертний висновок щодо можливості подальшої безпечної експлуатації будівлі з рекомендаціями щодо заходів які повинні бути передбачені в проктній документації.


     ПРИМІТКИ

Вартість робіт, пов'язаних з проведенням обстеження та паспортизації будівель та споруд визначається згідно з " Мiжгалузевими нормами часу на проведення експертних робiт у сферi охорони працi та промислової безпеки. Частина ІІI. Обстеження, оцінка технічного стану та паспортизації буідвель та споруд.