ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
     Державне підприємство "Черкаський експертно-технічний центр Держпраці" самостійний суб'єкт господарювання. Статут підприємства зареєстрований у Черкаському міськвиконкомі за № 22800764 від 22.02.1996 році. Державне підприємство «Черкаський експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України» створено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 вересня 1995 року №137, перейменовано на державне підприємство «Черкаський експертно-технічний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці» згідно з наказом Держгірпромнагляду від 28.05.2008 № 117.
МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
     Підприємство створене з метою проведення робіт та надання послуг з питань промислової безпеки і охорони праці, проведення навчання працівників з цих питань, а також для експертно-технічної підтримки державного нагляду в галузі охорони праці та промислової безпеки.
НАДАННЯ ПОСЛУГ
     МИ ПРОВОДИМО:
     - експертне обстеження (технічного діагностування) стану металоконструкцій, зварних i заклепочних з'єднань, основних деталей устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі об'єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтовидобувних, нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідйомних споруд, які відпрацювали нормативні терміни;
     - технічний огляд і обстеження устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі парових і водогрійних котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, підйомних споруд та електроустаткування;
     - обстеження електровимірювальних лабораторій та лабораторiй контролю якостi матерiалiв;
     - експертизу руйнівного та неруйнівного контролю зразкiв i матерiалiв, зварних з'єднань металоконструкцiй;
     - електровимірювальні роботи;
     - обстеження суб'єкта господарської діяльності щодо спроможності забезпечити ним додержання вимог нормативно-правових актiв з охорони праці під час виконання робiт підвищеної небезпеки та експлуатації об'єктiв, машин, механізмiв, устаткування підвищеної небезпеки;
     - обстеження суб'єкта господарської діяльності щодо спроможності проводити навчання з питань охорони праці;
     - державний технічний огляд великотоннажних автомобілів та іншіх технологічніх транспортних засобiв, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;
     - навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, навчання осiб, вiдповiдальних за нагляд та безпечну експлуатацiю виробничих будiвель i споруд, атестацiю зварникiв i фахiвцiв неруйнiвного контролю, а також здійснення експертної оцiнки матеріально-технічної бази i програмно-методичного забезпечення навчальних закладів перед отриманням ними дозволів на проведення навчання з питань охорони;
     - обстеження та паспортизацію виробничих будiвель та споруд;
     - вимірювання ефективності аспіраційних i вентиляцiйних систем з складення (заповненням) паспортiв;
     - ідентифікацію об'єктiв підвищеної небезпеки з складанням повідомлення про результати ідентифікації;
ПРОЧИТАТИ ПОВНІСТЮ