1) Черкаський експертно-технічний центр здійснює ціноутворення на роботи та послуги, що надаються, на основі витратного методу.

2) На кожний вид послуг складається калькуляція.

3) При складанні калькуляцій використовується методика формування собівартості продукції, робіт і послуг, яка розроблена Державним комітетом промислової політики України та викладена в "Методичних рекомендаціях з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості", затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001р. № 47 Згідно цієї методики відсоток загально-виробничих та адміністративних витрат розраховується методом пропорційного віднесення цих витрат до заробітної плати працівників, зайнятих в основному виробництві.

4) Згідно облікової політики підприємства витрати розраховуються за фактичними даними року, що передує року виконання робіт.

5) Відсоток планових накопичень береться з фінансового плану, який затверджується Державним комітетом України з нагляду за охороною праці. При складанні калькуляцій використовуються норми часу і методика розрахунку норм часу, викладені у збірнику "Міжгалузеві норми часу на проведення експертних робіт у сфері охорони праці та промислової безпеки", затверджених Міністерством праці та соціальної політики України 15.08.2003р.

6) На послуги і роботи , які не представлені у вищезгаданому збірнику , норми часу встановлюються виходячи із затверджених технологічних карт на виконання відповідних робіт.

7) Черкаський експертно-технічний центр знаходиться на загальній формі оподаткування, тому до складу вартості робіт входить ПДВ.