ПЕРЕЛIК НАПРЯМКIВ ДIЯЛЬНОСТI ЛАБОРАТОРІЇ ТД І НК ЕТЦ
- Проведення випробувань, експертних обстежень, технічних діагностувань машин, механізмів, устаткування ( в тому числі підвищеної небезпеки );
- Проведення технічних оглядів ( первинних, періодичних, часткових, позачергових )  машин, механізмів, устаткування;
- Неруйнівний контроль : ( візуально - оптичний (VT), вимірювальний, ультразвуковий (UT), магнітний (MT), проникаючими речовинами - капілярний ( РТ ), машин, механізмів, устаткування;
- Вимірювання машин, механізмів, устаткування;
- Руйнівний контроль : стилоскопіювання, виміри твердості елементів машин, механізмів, устаткування;
- Складення дублікатів втрачених та нових паспортів (встановленої форми) машин, механізмів, устаткування;
- Виконання розрахунків на міцність, циклічність, довговічність та інших розрахунків, виконання яких регламентовано діючими нормативно-правовими актами з питань охорони праці та промислової безпеки;
- Здійснення розрахунково - аналітичних процедур та прогнозування технічного стану, в тому числі здійснення розрахунків режимів роботи машин, механізмів, устаткування;
- Розроблення проектів нормативних документів, нормативно - правових актів з питань охорони праці;
- Визначення залишкового ресурсу машин, механізмів, устаткування.
- Оцінка технічного стану та визначення необхідності проведення ремонту, реконструкції, модернізації, чи виведення з експлуатації машин, механізмів, устаткування;
- Ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування;
- Державний технічний огляд, обов'язковий технічний контроль великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.